Erfaren utvikler og arkitekt

Railcomplete AS er firmaet bak prosjekteringsverktøyet RailCOMPLETE, som utgjør en revolusjon på verdensmarkedet innen BIM for jernbaneelektro. Jernbaneelektro omfatter fagområdene Spor, Kontaktledning, Signalanlegg, Telematikk, Hjelpekraft, Jording, Skilting og Føringsveier. Det er et meget komplekst samspill mellom fagene – de har hver sine spesielle behov for analyser, hjelpeverktøy og presentasjon i form av 3D, animasjon, tegninger og tabeller. RailCOMPLETE bringer alle fagområdene sammen i en felles BIM-modell.

Programvaren håndterer jernbanetekniske byggedetaljer, 3D-visning og eksport til ulike dataformater, men også komplekse matematiske utfordringer innen sporgeometri, regresjonsanalyse, styrkeberegninger, mønstergjenkjenning, syntese av signalanleggenes lys- og sporvekselstyring, samt støtte for kapasitetsberegninger. Kjernesystemet er felles for alle verdens jernbaneforvaltninger, og utvikles i C#/.NET som en plugin i AutoCAD®.

Railcompletes fokus er å gjøre sine kunder i stand til å levere kostnadseffektive tjenester av høyeste kvalitet – og dette vil bli et enda klarere krav fra jernbaneforvaltningene når BIM har gjort sitt endelige inntog i jernbaneelektro. Vi skal videreutvikle programvaren mot norske kunder, og vi starter i disse dager også på et utviklingsløp rettet mot det franske SNCF Réseau.

Vi søker derfor en erfaren utvikler og arkitekt som kan lede og veilede utviklerstaben og samtidig delta selv i programvareutviklingen.

Arbeidsoppgaver

 • Være veileder for utviklerstaben og delta selv i programvareutviklingen
 • Vedlikeholde og overholde QA-system for SW-prosessene
 • Ha ansvar for dokumentasjon og kursopplegg
 • Ha ansvar for kundesupport – organisere, delegere, strukturere
 • Ha ansvar for interne leveranser i henhold til avtalt release plan
 • Lede tilbudsprosesser og utviklingsoppdrag
 • Personalledelse kan være aktuelt
 • Fast deltager i ledergruppen

Relevant kompetanse og kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor IT- og teknologifag, matematikk/statistikk eller annen relevant utdannelse. Relevant erfaring kan erstatte formell utdanning.
 • Relevant erfaring fra programvareutvikling
 • Erfaring som release manager
 • Erfaring med personalledelse
 • Gode språkkunnskaper og god fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Samarbeidende og konstruktiv
 • Skaper et inkluderende arbeidsmiljø med lagånd og positiv energi
 • Arbeidsom og effektiv
 • Kvalitetsbevisst
 • Rask til å søke hjelp når det trengs: trygg på egne kunnskaper, og klar over egne begrensninger
 • Nysgjerrig og lærevillig
 • Lyst og evne til å dele egen kunnskap med andre

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Medeierskap, opsjonspakke, lønnsutvikling følger Teknas tabeller
 • Et inspirerende og godt kollegialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • En arbeidsgiver som ønsker å videreutvikle sine ansatte slik at de trives og øker sin kompetanse
 • Få dyp innsikt i den komplekse jernbanen

Spørsmål og søknad rettes til claus.feyling@railcomplete.com.