Forskning


I samarbeid med Universitet i Oslo gjennomfører Railcomplete AS forskningsprogrammet RailCons for å lage programvare som er i stand til å vurdere skrevne og uskrevne regler automatisk mot en modell av et jernbaneanlegg. RailCons har utarbeidet et rammeverk for automatiserte vurderinger av jernbaneprosjektering der en kunnskapsbase basert på regelverk og ekspertkunnskap, beskrevet i såkalt Constrained Natural Language, blir tilpasset den enkelte jernbaneforvaltning. Formuleringen av ulike typer krav og logiske, fysiske og matematiske sammenhenger blir dermed en del av den generiske prosjekteringsprosessen.

Automatisk kontroll øker effektiviteten og nøyaktigheten i prosjekteringen og gir deg automatisert dokumentasjon fra kvalitetssikringsprosessen. Railcomplete AS er i gang med å integrere RailCons forskningsresultater i RailCOMPLETE® slik at terskelen blir lav for å ta i bruk automatiske resonneringsteknikker fra forskningsfronten.

Arbeidet med Constrained Natural Language blir utført i samarbeid med Chalmers i Göteborg. Nyere forskning ved University of Oxford har frembragt programvaren RDFox, som utfører automatisert resonnering og modellsjekking beregningseffektivt «as-you-go», og ikke «vent-til-i-morgen-og-se».

Klikk her for RailCons hjemmeside
Kontroll av regelverk i CAD modeller
Video: RailCons presentation at UiO 2017-05-15

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert – abonnér på vårt nyhetsbrev

SEND

Kontakt oss

Send oss en mail eller besøk oss i våre lokaler.

Kontakt

+47 48 11 00 07
info@railcomplete.no

Besøk oss

Vestfjordgaten 4
N-1338 Sandvika

Send oss et brev

Brageveien 4a
N-0358 Oslo

Sales & Marketing

Morten Klæbo
+47 48 11 00 07

Claus Alrik Feyling
CEO

© 2017 RailCOMPLETE® er et varemerke registrert av Railcomplete AS, Norge.