Jernbaneingeniør med utviklerkompetanse

Railcomplete AS er firmaet bak prosjekteringsverktøyet RailCOMPLETE, som utgjør en revolusjon på verdensmarkedet innen BIM for jernbaneelektro. Jernbaneelektro omfatter fagområdene Spor, Kontaktledning, Signalanlegg, Telematikk, Hjelpekraft, Jording, Skilting og Føringsveier. Det er et meget komplekst samspill mellom fagene – de har hver sine spesielle behov for analyser, hjelpeverktøy og presentasjon i form av 3D, animasjon, tegninger og tabeller. RailCOMPLETE bringer alle fagområdene sammen i en felles BIM-modell.

Programvaren håndterer jernbanetekniske byggedetaljer, 3D-visning og eksport til ulike dataformater, men også komplekse matematiske utfordringer innen sporgeometri, regresjonsanalyse, styrkeberegninger, mønstergjenkjenning, syntese av signalanleggenes lys- og sporvekselstyring, samt støtte for kapasitetsberegninger. Kjernesystemet er felles for alle verdens jernbaneforvaltninger, og utvikles i C#/.NET som en plugin i AutoCAD®.

Railcompletes fokus er å gjøre sine kunder i stand til å levere kostnadseffektive tjenester av høyeste kvalitet – og dette vil bli et enda klarere krav fra jernbaneforvaltningene når BIM har gjort sitt endelige inntog i jernbaneelektro. Vi skal videreutvikle programvaren mot norske kunder, og vi starter i disse dager også på et utviklingsløp rettet mot det franske SNCF Réseau.

Vi søker derfor en jernbaneingeniør med utviklerkompetanse som kan være bindeledd mellom utviklerstaben og jernbanekompetanse internt og hos kunder.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av «DNA» – Definition of Network Assets – for ulike lands jernbaneforvaltninger. Dette omfatter å innhente informasjon om og deretter modellere objekttyper, metoder, egenskaper, toleranser og regelverk for spor, kontaktledning, signalanlegg med mer
 • Vedlikeholde og videreutvikle eksisterende DNA-materiale
 • Programvareutvikling, med fokus på spesifikke funksjoner for hver kunde. De ulike landene benytter ulike programvarepakker for spordesign, kontaktledningsdesign, signalanlegg.
 • Arbeide i henhold til QA-systemet – utvikle, teste, dokumentere
 • Delta i utvikling av vår roadmap
 • Delta i tilbudsprosesser og utviklingsoppdrag
 • Support

Relevant kompetanse og kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor IT- og teknologifag, matematikk/statistikk eller annen relevant utdannelse. Relevant erfaring kan erstatte formell utdanning.
 • Jobberfaring fra ett eller flere av fagområdene innen jernbaneteknikk
 • Erfaring fra utviklingsprosjekter
 • God norsk og engelsk
 • En sterk interesse for jernbane

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, arbeidsom og effektiv
 • Løsningsorientert
 • Kvalitetsbevisst
 • Liker å ha kontakt med kunder og brukere for å innhente info og teste ut løsninger
 • Rask til å søke hjelp når det trengs: trygg på egne kunnskaper, og klar over egne begrensninger
 • Nysgjerrig og lærevillig
 • Lyst og evne til å dele egen kunnskap med andre

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Medeierskap, opsjonspakke, lønnsutvikling følger Teknas tabeller
 • Et inspirerende og godt kollegialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • En arbeidsgiver som ønsker å videreutvikle sine ansatte slik at de trives og øker sin kompetanse
 • Få dyp innsikt i den komplekse jernbanen

Spørsmål og søknad rettes til claus.feyling@railcomplete.com.