FORSIDE

RailCOMPLETE®

Vi startet utviklingen av RailCOMPLETE fordi vi brenner for norsk jernbane og fordi vi tror fullt og fast på at dette er den beste veien å komme fram til en effektiv BIM-hverdag.

RailCOMPLETE er en AutoCAD® plugin for prosjektering av jernbaneanlegg i høy detalj. Med liten innsats produserer du høykvalitets modeller i 2D, og 3D, med tegninger og rapporter.

Les mer…

FORSIDE1

BIM og kvalitet har vært hovedfokus under utvikling av RailCOMPLETE. Når du bygger opp en RailCOMPLETE-modell lager du ikke bare en byggetegning, men bygger også opp et jernbanesystem. Et BIM-objekt består gjerne av et 2D-symbol, en 3D-modell og et sett med regler for hvordan objektet er plassert i modellen. Vår grunntanke er at systemet skal varsle om designfeil under modelleringen.

Vårt mål er at ingeniørene skal slippe å bruke meningsløs tid på å rette opp i tegninger, men heller bruke ekspertisen sin til å utvikle gode designløsninger. Samtidig ønsker vi at nye ingeniører og utenlandske firmaer skal jobbe tryggere og mer effektivt med faglig støtte fra RailCOMPLETE-modellen.

FRONT2

Nøkkelaspekter i RailCOMPLETE er:

  • Økt dataverdi
  • Redusert planleggingsinnsats
  • Konsistente og feilfrie modeller
  • Enkel import og eksport
  • Grafikk og tekst lagres i standard AutoCAD format, som kan benyttes videre uten RailCOMPLETE