Automatisk Modellsjekk av RailCOMPLETE-objekter

Er du lei av å bruke utallige timer på å manuelt sjekke tegningene dine?

Vi er stolte av å introdusere at RailCOMPLETE-objekter nå kontrollerer seg selv mot sine omgivelser, såkalt «modellsjekking». Hver gang et objekt blir brukt, oppdatert eller inspisert så re-evalueres modellsjekkene. Modellsjekking automatiserer den tunge prosessen med å finne små og store inkonsistenser i modellen din, eller mellom din modell og andre fagområders modeller.

I eksempelet nedenfor så har vi definert verdiområder for «Feil», «Advarsel» og «OK» avstandsintervaller mellom nabobaliser i opp- og ned-retning målt langs sporet. Vi har også introdusert avstandssjekk for baliser i ovenliggende eller sideliggende spor. Det er enkelt å finne objekter med feilende modellsjekker i Object Manager, for så å gjennomgå og rette opp i modellen før levering.

Manage Properties vinduet viser dette:

Når AutoCAD modelspace viser dette:

Forhåndsvisning av 3D-modell for jernbaneobjekter

RailCOMPLETE har nå en funksjon som forhåndsviser 3D-modellen som det enkelte objekt er assosiert med. Eksemplet nedenfor viser en styrt balise. Når CAD cursor svever over 2D-symbolet i AutoCAD model space så vises 3D-modellen fra en nærmere angitt side (her: forfra/venstre).