Multiconsult: RailCOMPLETE er både enkelt og ufattelig avansert på samme tid.

– Fremfor å bruke tid på å rette feil, kan vi bruke tid på å lage egne løsninger. RailCOMPLETE er både enkelt og ufattelig avansert på samme tid, som gjør det gøy å jobbe med, sier rådgivende ingeniør Svein Magnus Furu i Multiconsult.

Illustrasjon: Railcomplete AS

Han var en av de første i Multiconsult som tok i bruk RailCOMPLETE.

– Vi hørte om RailCOMPLETE via egne nettverk, og testet det ut. Vi likte løsningen og begynte å ta det i bruk på ordentlig for omtrent tre år siden, sier Furu i Multiconsult.

Multiconsult er et av Norges og Skandinavias ledende miljøer innen arkitektur, teknisk rådgiving og prosjektering. Av mange fagområder er området Samferdsel og Mobilitet sentralt, som blant annet innebærer å prosjektere for eksempel jernbaneløsninger og stasjoner.

– Vi fikk tidlig mulighet til å teste løsningen, og de har hele veien hatt tett kontakt med oss og hørt på mange av våre innspill. Det å være med å utvikle systemet samtidig som vi jobber på prosjekter har vært en litt annen måte å tenke på. Det har vært veldig nyttig, sier Furu.

Løser det på en elegant måte

Prosjektering og utvikling av løsninger for jernbane er en ekstremt tverrfaglig prosess med mange fagområder som må tilpasses hverandre. Det er blant annet mange objekter innen de ulike fagområdene som skal plasseres og koordineres, og justeringer foregår kontinuerlig i designprosessen.

– Tidligere har vi brukt mye tid på å utforme tegninger og modeller. Det var en svært manuell prosess med mange feilkilder. Vi brukte det vi kan kalle «dumme» systemer som ikke snakket sammen, der alt måtte legges inn manuelt. Dette løser RailCOMPLETE elegant, sier han.

– I dag gjør vi endringer i en sentral database, og alle elementer oppdaterer seg automatisk i systemet. Det gjør at vi får automatisert mye av prosessen som før var manuell. Samtidig har vi fjernet mange feilkilder. Dette er en solid styrke ved hele systemet, legger Furu til.

Endringer går automatisk

Multiconsult bruker systemet fra RailCOMPLETE først og fremst innen kontaktledningsfaget og jording. En sentral del av å det å prosjektere jernbane med alle elementer og objekter, er å modellere en tredimensjonal kopi.

– Koblingen med den delen av programmet som lager en 3D-modell henger tett sammen med databasen. På grunn av dette slipper man også mye fikling, for eksempel når man skal flytte en stolpe. Hvis man flytter en stolpe tre meter, må det gjøres endringer mange steder. Nå kan man bare gå inn og endre tallene, så oppdaterer alt seg, sier han.

Furu forklarer at han gjorde en test en gang, der han ville sjekke hvor lang tid han brukte på å lage en eksakt replika av et kontaktledningsnett til jernbanen på 3 kilometer – i både 2D og 3D.

– Det tok en tiendedel av tiden det vanligvis tok å komme til et kvalitetsnivå på 80 prosent, og det er veldig bra, sier Furu.

Illustrasjon: Railcomplete AS

– Betyr dette at prosjekter også kan bli rimeligere å gjennomføre?

– Ja, det gjør det. Vi ser på dette som et konkurransefortrinn for oss, på den måten at de av våre konkurrenter som bruker systemet har et konkurransefortrinn overfor de som ikke bruker det, rett og slett på grunn av kvaliteten. Nå har vi god kontroll, og dataene er alltid oppdatert, sier Furu.

Noen feil og mye positivt

Men systemet fra RailCOMPLETE er relativt nytt. Det utvikles i samarbeid med de som bruker det, en form som skaper ulike utfordringer.

– Systemet er morsomt å jobbe med fordi det er gøy å få resultater raskt, en glede som vel er iboende i de fleste. Men det er noen frustrasjoner og utfordringer her også, det er ikke bare gull. Men det er mye som er virkelig positivt, sier Furu.

– Hva tenker du at RailCOMPLETE kan bli bedre på?

– Å jobbe med dette systemet er litt annerledes enn andre systemer. Vi får være veldig nær prosessen, som både fører til at ønsker blir innarbeidet fort, men også at det av og til publiseres programversjoner med bugs som krever tilpasninger i arbeidsmetodikk hos oss frem til de blir rettet, sier Furu.

Furu oppsummerer likevel med at man har god kontroll på objektene og data i systemet, og at det tar veldig kort tid før man har en ok kvalitet på en modell.