PRODUKT

Produkt


Økt kvalitet

Redusert tid

Object manager

Lineært referansesystem

Relasjoner

Tverrfaglig

Tabeller

Tabelleditor

Modellsjekk

3D

Level of detail

Siktberegning

BIM annotering

Faser

Bremsekurver

Kollisjonskontroll

Spormiddel

BIM database

Assist

Audit

RailCOMPLETE® gjør det enkelt å planlegge jernbaneanlegg. Komplekse data samles på ett sted med tanke på gjenbruk i alle steg i planleggings- og byggeprosessen. 

Bruk av RailCOMPLETE…

  • Reduserer samfunnets planleggingskostnader
  • Øker nøyaktigheten i planleggingsprosessen
  • Reduserer antall byggefeil
  • Gir økt datakvalitet i objektdatabasene for anlegg som er satt i drift

Produktvideo (2022-11-08, 10 min.)

Produktbrosjyre (4s, PDF)
Introduction to RailCOMPLETE v2021.0 (70s, PDF)

Demo (norsk, 1h:45m) av spormodell og signalmodell med forrigling / togveilister
Demo (uten tale, 0h:3m) av en BIM modell som bygges opp på 3 minutter fra franske SNCF’s sin infrastruktur-database ‘Gaïa’, ved hjelp av RailCOMPLETE Lua script

Kravspesifikasjon (59s, PDF)
Service Level Agreement (5s, PDF)