RELASJONER

Relasjoner

Relasjoner mellom objekter er en sentral del av RailCOMPLETE. Når man modellerer et jernbaneanlegg, bygger man også opp et BIM-system som  er grunndata for kompliserte analyser.

I videoen nedenfor er nødutgangsskilt knyttet til de to nærmeste nødutgangene. Når de er valgt, vises de etablerte relasjonene som forbigående linjer.

Eksempel på tilgjengelige relasjoner for et skilt.Alle objekttyper i RailCOMPLETE inneholder en samling av generiske og tilpassede relasjoner. En relasjon sier bare at et objekt er relatert til et annet gjennom en spesifikk navngitt relasjon, som  er definert av jernbaneadministrasjonens RailCOMPLETE-agent.

For å knytte et objekt til et annet, velg du objektet, høyreklikk og velg ønsket relasjonstype.

<< Lineært referansesystem Tverrfaglig >>