Nyutdannet eller junior utvikler

Railcomplete AS er firmaet bak prosjekteringsverktøyet RailCOMPLETE, som utgjør en revolusjon på verdensmarkedet innen BIM for jernbaneelektro. Jernbaneelektro omfatter fagområdene Spor, Kontaktledning, Signalanlegg, Telematikk, Hjelpekraft, Jording, Skilting og Føringsveier. Det er et meget komplekst samspill mellom fagene – de har hver sine spesielle behov for analyser, hjelpeverktøy og presentasjon i form av 3D, animasjon, tegninger og tabeller. RailCOMPLETE bringer alle fagområdene sammen i en felles BIM-modell.

Programvaren håndterer jernbanetekniske byggedetaljer, 3D-visning og eksport til ulike dataformater, men også komplekse matematiske utfordringer innen sporgeometri, regresjonsanalyse, styrkeberegninger, mønstergjenkjenning, syntese av signalanleggenes lys- og sporvekselstyring, samt støtte for kapasitetsberegninger. Kjernesystemet er felles for alle verdens jernbaneforvaltninger, og utvikles i C#/.NET som en plugin i AutoCAD®.

Railcompletes fokus er å gjøre sine kunder i stand til å levere kostnadseffektive tjenester av høyeste kvalitet – og dette vil bli et enda klarere krav fra jernbaneforvaltningene når BIM har gjort sitt endelige inntog i jernbaneelektro. Vi skal videreutvikle programvaren mot norske kunder, og vi starter i disse dager også på et utviklingsløp rettet mot det franske SNCF Réseau.

Vi søker derfor etter nyutdannet eller junior utvikler som kan hjelpe oss å innta verdensmarkedet.

Arbeidsoppgaver

 • Programvareutvikling, testing, dokumentasjon
 • Algoritmedesign
 • Design av brukergrensesnitt
 • Delta i utvikling av vår roadmap
 • Delta i tilbudsprosesser og utviklingsoppdrag
 • Support

Relevant kompetanse og kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor IT- og teknologifag, matematikk/statistikk eller annen relevant utdannelse. Relevant erfaring kan erstatte formell utdanning.
 • Erfaring fra utviklingsprosjekter
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk
 • En sterk interesse for programmering

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, arbeidsom og effektiv
 • Løsningsorientert og analytisk anlagt
 • Kvalitetsbevisst
 • Rask til å søke hjelp når det trengs: trygg på egne kunnskaper, og klar over egne begrensninger
 • Nysgjerrig og lærevillig
 • Lyst og evne til å dele egen kunnskap med andre

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Medeierskap, opsjonspakke, lønnsutvikling følger Teknas tabeller
 • Et inspirerende og godt kollegialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • En arbeidsgiver som ønsker å videreutvikle sine ansatte slik at de trives og øker sin kompetanse
 • Få dyp innsikt i den komplekse jernbanen

Spørsmål og søknad rettes til claus.feyling@railcomplete.com.