PRODUKT

Produkt


Økt kvalitet

Redusert tid

Object manager

Lineært referansesystem

Relasjoner

Tverrfaglig

Tabeller

Tabelleditor

Modellsjekk

3D

Level of detail

BIM annotering

Faser

Bremsekurver

Kollisjonskontroll

Spormiddel

BIM database

Assist

Audit

RailCOMPLETE® gjør det enkelt å planlegge jernbaneanlegg. Komplekse data samles på ett sted med tanke på gjenbruk i alle steg i planleggings- og byggeprosessen.

Bruk av RailCOMPLETE…

  • Reduserer samfunnets planleggingskostnader
  • Øker nøyaktigheten i planleggingsprosessen
  • Reduserer antall byggefeil
  • Gir økt datakvalitet i objektdatabasene for anlegg som er satt i drift

Produktvideo
Produktbrosjyre (PDF)
Brukermanual
Reference manual (PDF)
Kravspesifikasjon (PDF)
Service Level Agreement (PDF)