SIKTBEREGNING

Siktlinjer og siktareal

Beregning av siktlinjer og siktareal gjøres med et museklikk.

Siktareal kan eksporteres ut i en 3D-modell for å identifisere om det ligger konflikter i siktvolumet.